preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiNatječaj za upis

KLASA: 602-03/20-01/02

URBROJ: 2105-21-01-20-5

Buje,  04. lipnja 2020.

 

Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (Narodne novine broj 62/2020.), (nastavno: Odluka), i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( Narodne novine broj 49/2015. i 47/2017.) (nastavno: Pravilnik) Gospodarska škola Istituto professionale, Buje (nastavno: Škola) objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ 2020./21. GODINI

 

  1. Opće odredbe

 

1) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima, a u skladu s odobrenim brojem upisnih mjesta.

 

2) U prvi razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./21. (Narodne novine, 62/2020.), Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017. u daljnjem tekstu: Pravilnik) te Jedinstvenim  popisom zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

 

3) Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr.

 

II. Struktura i opseg upisa

 

1) U prve razrede Gospodarska škola Istituto professionale Buje (nastavno: Škola), u školskoj 2020./21. godini planira upisati 92 učenika u 4 razredna odjela.

2) Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i posebni elementi (čl. 6.-23. Pravilnika).

3) Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvog stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvog stranog jezika.

4) Struktura upisa:

U prvu obrazovnu godinu školske 2020./21. godine Škola upisuje učenike u slijedeća zanimanja:

 

 

 

 

Zanimanja, bodovni pragovi i trajanje obrazovanja

 

 

Zanimanje/

program

Trajanje obrazovanja u godina-ma

Broj učeni-ka

Strani jezici koji se uče u školi kao obvezni

Predmeti važni za upis (sukla-dno čl. 7. Pravilnika)

Natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu (čl. 16. Pravilnika)

 

Zdravstveni zahtjevi zanimanja

 

Dokumenti potrebni za upis

Tehničar za računalstvo (sportaši
uključeni u
redovne odjele)

 

 

 

4

 

 

 

24

 

 

Engleski ili Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik Fizika

Biologija Tehnička kultura

 

 

Natjecanje iz područja informatike-računalstva (infocup)

Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava.

 

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

 

 

Frizer (DO)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

11

 

 

Engleski ili Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

Biologija

Kemija

Likovna kultura

Natjecanje i smotre iz biologije

uredan vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Kozmetičar (DO)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

11

 

 

Engleski ili Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

Biologija

Kemija

Likovna kultura

Natjecanje i smotre iz biologije

uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

Automehatroničar (JMO)

 

 

 

3

 

 

 

11

 

 

 

Engleski ili Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik

Natjecanje mladih tehničara

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Instalater kućnih instalacija

( JMO )

 

 

 

3

 

 

 

11

 

 

 

Engleski ili Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik

Natjecanje mladih tehničara

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama..

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

Kuhar

(DO DO)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Engleski i Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika  1.strani jezik

Natjecanje i smotre iz biologije

uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

 

Konobar

(DO DO)

 

 

 

 

 

     3

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Engleski i Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

Natjecanje i smotre iz biologije

uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Upisnica

 

Liječnička svjedodžba medicine rada 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Prodavač (DO DO)

 

 

 

3

 

 

 

7

 

 

 

Engleski i Njemački jezik

Talijanski jezik (jezik sredine)

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika  1.strani jezik

Natjecanje i smotre iz biologije

uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Upisnica

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika 

 

Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama integrirani su u rad s ostalim učenicima u razrednom odjelu odnosno odgojno-obrazovnoj skupini.

 

Elementi bodovanja

 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine 49/2015. i 47/2017.).
U sklopu ovog Pravilnika nalazi se popis predmeta posebno važnih za upis.

           

Uvjeti upisa

Ministrica znanosti, obrazovanja i sporta donijela je 27. svibnja 2020. Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. 
Sastavni dio Odluke je Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

          III.  Liječničko uvjerenje učenika za upis u prvi razred

  1. U skladu s uvjetima za upis navedenim u dokumentima koji reguliraju upis u srednje škole, u ambulanti Službe za školsku medicinu kandidati mogu dobiti Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti učenika za upis u srednje škole.
  2.  Potvrda se izdaje za upis u obrazovne programe za koja je u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija i u Natječaju za upis navedeno kako trebaju Potvrdu nadležnog školskog liječnika. Potvrda se izdaje za jedan odabrani program u koji se učenik upisuje. 

           U Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I.

           razred srednje škole i u Natječaju za upis navedeno je kako je za upis potrebna LIJEČNIČKA

           SVJEDODŽBA MEDICINE RADA. Učenik se treba javiti u jednu od ordinacija medicine rada,

           prema izboru roditelja. U Natječaju su navedena zanimanja za koja je potrebna takva liječnička

           svjedodžba. Ukoliko istu svjedodžbu učenik ne može pribaviti u tijeku upisa, u obvezi je donijeti

           liječničku svjedodžbu koju izdaje nadležni školski liječnik, a do završetka 1. polugodišta školske

           2020./2021. godine u školu treba dostaviti i Liječničku svjedodžbu MEDICINE RADA.

  1. Zdravstveni zahtjevi (ono što zdravstveno stanje učenika treba zadovoljavati kako bi nakon završetka školovanja na tržištu rada imao najveće moguće izgleda za zaposlenje) i Zdravstvene kontraindikacije (utvrđena jedna ili više zdravstvenih kontraindikacija apsolutna je prepreka za školovanje u nekom programu) navedeni su za svako zanimanje u dokumentu Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole, a bit će navedeni i u Natječaju za upis kao i u aplikaciji za upis (NISpuSŠ).

Na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole učenici i roditelji/skrbnici obaviješteni su o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte – JMO programi i obrazovanja u dualnom modelu obrazovanja – DO i DO DO obrazovanju, poveznicom na:

www.minpo.hr

www.upisi.hr

https://mzo.hr/hr/rubrike/upisi

  1. Kandidati s teškoćama u razvoju (učenici s rješenjima o primjerenom obliku školovanja) i kandidati sa zdravstvenim teškoćama koji posjeduju Stručno mišljenje nadležnog školskog liječnika i Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje, za upis NE TREBAJU potvrdu nadležnog školskog liječnika niti svjedodžbu medicine rada.

                      

       IV.  Upisni rokovi

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

 

a) Ljetni upisni rok

Početak prijava u sustav

01.06.2020.

Završetak registracije izvan redovitog sustava obrazovanja RH

13.07.2020.

Početak prijava obrazovnih programa

08.07.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

12.07.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

13.07.-16.07.2020.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

13.07.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

01.06.-08.07.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava na upis

20.07.2020.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

21.07.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22.07.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

25.07.2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis određenih programa obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

27.07-31.07.2020.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

01.08.2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12.08.2020.

 

 

b) Jesenski upisni rok

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21.08.2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

24.08.2020.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

 

21.08.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

24.08.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

 

25.08.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

27.08.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

28.08.2020.

 

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

 

31.08.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

01.09.2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis određenih programa obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

02.09.2020.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

03.09.2020.

 

 

 

 

 

 

 

                                 V.     PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

a) Ljetni upisni rok

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju uredima državne uprave u Istarskoj županiji i iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

08.06. – 26.06. 2020.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

08.06. – 26.06. 2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

08.06. – 26.06. 2020.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

01.07. – 02.07. 2020.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

03.07.2020.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

08.07.2020.

 

b) Jesenski upisni rok

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju županijskim upravnim odjelima u Istarskoj županiji i iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

17.08. - 19. 08. 2020.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

17.08.- 19.08.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

17.08.- 19.08.2020.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

17.08.- 19.08.2020.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

19.08.2020.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20.08.2020.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21.08.2020.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21.08.2020.

 

 

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu.

Ukoliko je učenik opravdano spriječen donijeti ili poslati upisnicu u školu, dužan je isto donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj 2020/21.

 

Upisi će se provoditi elektroničkim putem ili osobnim dolaskom u Školu u vremenu od 8:00 do 14:00 sati u prostoru Gospodarske škole Istituto professionale, Buje, Školski brijeg 1!

 

Prilikom prijave za upis potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju – elektroničkim putem ili osobno donijeti u školu:

 

1. Svjedodžbe o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole (preslike)

2. Prijavnica za upis

3. Preslika Upisnice u I. razred srednje škole

4. Liječničke potvrde školske medicine, odnosno liječničke svjedodžbe medicine rada

5. Ugovor o naukovanju za zanimanja za koja se to traži (ako se ne može dostaviti u tijeku upisa,

    krajnji rok dostave je kraj 1. polugodišta školske 2020./2021. godine)

6. Ostali dokumenti kojima učenik ostvaruje dodatna prava na upis

 

Učenici koji ne dostave Školi potrebnu dokumentaciju, u ljetnom upisnom roku, gube pravo upisa ostvarenog u ljetnom upisnom roku te se u jesenskom roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Tijekom ljetnog i jesenskog upisnog roka, tijekom provedbe postupka prijave i upisa učenika u I. razred srednje škole, učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pismene prigovore.

O prigovorima odlučuje Upisno povjerenstvo.

Učenici koji se žele upisati u I. razred školske 2020./2021. godine, a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, a ovaj postupak provodi Gospodarska škola Istituto professionale, Buje, za kandidate koji se upisuju u ovu školu.

Učenici koji redovito osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (završena osnovna škola u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima, koji nisu s pozitivnim uspjehom završili 1. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te se žele ponovno upisati u 1. Razred u drugome obrazovnom programu, kandidati koji su u prethodnoj školskoj godini završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, u prikazu upisnih zanimanja u muškom rodu, kao i ostali izrazi koji imaju rodno značenje, neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

Natječaj će biti objavljen:

  1. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnivača  
  2. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gospodarske škole Istituto professionale,Buje               

Iznos školarine za učenike izvan Europske unije:

Godišnji iznos školarine: 3.000,00 kn (plativo u 10 obroka po 300,00 kn mjesečno).

Ostali uvjeti:

Nema dodatnih ispita i provjera sposobnosti!

enici trebaju biti spremni na zdrav  stil  življenja, bez pušenja, alkohola i ostalih sredstava ovisnosti!

preskoči na navigaciju