preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiElektromehaničar

Stručno-teorijski dio elektromehaničara

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Osnove računalstva

1

-

-

1

Teničko crtanje i dokumentacija

1

-

-

1

Matematika u struci

2

-

-

2

Elektrotehnika

3

2

-

5

Električne instalacije

-

2

-

2

Električni strojevi

-

2

2

4

Elektronika i upravljanje

-

-

2

2

Električni uređaji

-

-

3

3

Izborna ( Tehnička dokumentacija)

1

-

-

1

Izborna ( Elektrotehniči materijali i komponente)

 

-

2

-

2

Izborna ( Mjerno regulacijska tehnika)

-

-

1,5

1,5

Izborna (Kućanski aparati)

-

 

-

1,5

1,5

UKUPNO

8

8

10

26

Praktični dio elektromehaničar

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Praktična nastava u školskoj radionici

6,5

4,5

2

13

Osnove računalstva

1

-

-

1

Teničko crtanje i dokumentacija

0,5

-

-

0,5

Elektrotehnika

1

1

-

2

Električne instalacije

-

0,5

-

0,5

Električni strojevi

-

1

0,5

1,5

Elektronika i upravljanje

 

-

-

1

1

Elektrončki uređaji

 

-

-

0,5

0,5

Izborna (Kućanski aparati)

-

-

1

1

Praktična nastava u radnom procesu

14

16

18

48

UKUPNO

23

23

23

69

 

Opširnije

preskoči na navigaciju