preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiJavna nabava i financijski plan

Odluka školskog odbora o usvajanju financijskog plana za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01. - 12. 2019.

Plan nabave za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2020. do 2022. godine


Javni poziv - Opremanje kabineta kemije

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Dopuna plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama 2019. i 2021. godine

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.g

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.g.

Zapisnik s otvaranja ponuda po javnom pozivu

II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g. s projekcijama 2019-2020_Objava

I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g. s projekcijama 2019-2020_Objava

Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Plan nabave za 2018. godinu


Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.12.2017.godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2017.godine

Plan nabave za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Završni račun za 2014. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Obrazloženje financijskog plana


Plan nabave za 2014. godinu


Financijski plan za 2013. godinu

Obrazloženje financijskog plana


Izjava o sukobu interesa

Podaci o naručiocu

preskoči na navigaciju