preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiElektroinstalater

Zanimanje: ELEKTROINSTALATER

Sektor: Elektrotehnika i računalstvo

Trajanje: Program trogodišnjeg trajanja obrazovanja za

obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja (JMO)

ŠTO RADI?

Postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na održavanje električne opreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada osim što postavlja i održava električnu opremu, sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

ČIME RADI?

Ručnim i strojnim alatima, mjernim instrumentima, računalom  i drugom informatičkom opremom.

Potrebne osobine za uspješno obavljanje posla:

Osoba koja radi kao elektroinstalater  trebala bi biti urednog općeg zdravstvenog stanja, sa zdravim mišićno-koštanim sustavom i sustavom unutarnjih organa. Potrebna je psihofizička snaga i izdržljivost, dobar vid na blizinu i daljinu, razlikovanje boja i uredna motorika ruku. Zbog naglašenog rada ruku i prstiju, mora imati dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima. Elektroinstalater treba biti sistematičan i precizan u radu te mora biti oprezan. Nemogućnost razlikovanja boja također onemogućuje rad u ovom zanimanju, kao i strah od visine.

ŠTO UČIM TIJEKOM OBRAZOVANJA?

Općeobrazovni dio

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Hrvatski jezik

3

3

3

9

Engleski jezik (Njemački jezik)

2

2

2

6

Talijanski jezik

2

2

2

6

Povijest

2

-

-

2

katolički Vjeronauk/Etika

1

1

1

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

3

Politika i gospodarstvo

-

2

-

2

UKUPNO

11

11

9

41

 

Strukovni dio

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Osnove računalstva

1

-

-

1

Tehničko crtanje i dokumentiranje

1

-

-

1

Matematika u struci

2

-

-

2

Elektrotehnika

3

2

-

5

Električne instalacije

-

2

3

5

Električni strojevi i uređaji

-

2

-

2

Električne mreže i postrojenja

-

-

2

2

Elektronika i upravljanje

-

-

2

2

Izborna ( Tehničko dokumentiranje)

1

-

-

1

Izborna ( Elektrotehnički materijali i komponente)

 -

2

-

2

Izborna (Mjerno-regulacijska tehnika)

-

 -

1,5

1,5

Izborna (Mikroupravljači)

-

-

1,5

1,5

UKUPNO

8

8

10

26

 

Praktični do

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Praktična nastava u školskoj radionici

6,5

4,5

2,5

13,5

Osnove računalstva

1

-

-

1

Tehničko crtanje i dokumentiranje

0,5

-

-

0,5

Elektrotehnika

1

1

-

2

Električni strojevi i uređaji

-

1

-

1

Električne instalacije

-

0,5

0,5

1

Elektronika i upravljanje

 -

-

1

1

Izborna (Mikroupravljači)

 -

-

1

1

Praktična nastava u radnom procesu

14

16

18

48

UKUPNO

23

23

23

69

 

 

preskoči na navigaciju