preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiSutra radim - Praksom do uspjeha

Projekt Sutra radim-Praksom do uspjeha, financiran iz programa IPA KOMPONENTA IV – Razvoj ljudskih potencijala, GRANT SHEMAModernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva, predstavlja pokušaj Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč da se u partnerstvu sa srodnim ustanovama, Gospodarskom školom Buje i Ugostiteljskom školom Opatija, jedinicama lokalne samouprave, gradovima Porečom i Bujama, te strukovnim udruženjima, Udruženjem obrtnika Poreč  i Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, aktivno uključi u kreiranje strategije razvoja ljudskih potencijala.

Projektima poput ovoga otvaraju se putevi komunikacije i suradnje, škole postaju aktivni sudionici u kreiranju novih kurikuluma, a u moderniziranim i kvalitetno opremljenim školama učenik postaje subjekt i središte procesa učenja i poučavanja. Na tom su putu korisna iskustva i primjeri dobre prakse nekih europskih zemalja i  njihovih sustava strukovnoga obrazovanja, ali i hrvatski obrazovni sustav ima tradiciju koju svakako treba uvažavati, a inovacije uvoditi postupno, prateći potrebe gospodarstva.

Strateško dokument

Akcijski plan

 

preskoči na navigaciju