preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
E-dnevnik

Virtualna knjižnica

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology">Technology vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

Školski e-Rudnik

ProjektiStrojobravar

Opis poslova
Strojobravari servisiraju i održavaju strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama. Njihov je zadatak da tvorničkim postrojenjima osiguraju pouzdan rad kako bi se u njima mogla odvijati stalna proizvodnja.
Strojobravari instaliraju strojeve i postrojenja, ispituju ih i sudjeluju u njihovu uvođenju u pokusni i proizvodni rad. Bave se redovitim preventivnim pregledima i održavanjem prema uputama isporučitelja te povremenim i generalnim remontima.
Osim toga, strojobravari sudjeluju i u planiranju nabave rezervnih dijelova. Zahvaljujući njihovu radu, strojevi u proizvodnim pogonima rade i omogućuju neprekidnu i uspješnu proizvodnju. Oni usko surađuju s inženjerima i tehničarima drugih profila. U radu se služe tehničkom dokumentacijom, a često rade po uputama nadređenih. Važno je da su u radu precizni i odgovorni kako bi mogli otkriti eventualne kvarove pogonskih strojeva. Pravodobno otkriveni kvarovi znače uštedu pri popravcima, nabavi rezervnih dijelova i, dakako, kraći zastoj proizvodnje. Upravo preciznost u radu mehaničara industrijskih strojeva omogućuje optimalan razvoj proizvodnje u svim granama industrije.

Radni uvjeti
Strojobravari rade u obrtničkim radionicama, malim i velikim proizvodnim poduzećima te servisnim organizacijama. Rade u prosječnim mikroklimatskim uvjetima prostora, svjetla i prozračnosti kakvi vladaju u proizvodnim radionicama. U manjim servisnim radionicama radni su uvjeti povoljniji. Strojobravari su izloženi različitim umnim i fizičkim naporima. Barataju vrijednim materijalima, alatima i instrumentima, nadgledaju rad velikih proizvodnih postrojenja. Zato su odgovorni za velike materijalne vrijednosti (njihovom pogreškom može doći do potpunog zastoja proizvodnje). Osim toga, odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu svog zdravlja i života te zaštitu čovjekova okoliša.

Poželjne osobine
Strojobravari moraju imati razvijenu sposobnost rješavanja tehničkih problema i moraju lako razumijevati prostorne odnose. Važno je da su spretnih ruku i prstiju, u dobroj tjelesnoj formi, da dobro vide i da prepoznaju boje. Trebaju biti snalažljivi u radu, precizni i odgovorni. Ako rade u timu, poželjno je voljeti surađivati s drugim ljudima.

Osposobljavanje
Školovanje za strojobravara traje tri godine. Strojobravarom se može postati i doškolovanjem uz rad ili prekvalifikacijom. U nastavu su uključena teoretska predavanja i praksa. Nastava pokriva, u prvom redu, područja strojarstva, elektrotehnike i informatike. Važno je da se strojobravari stalno usavršavaju kako bi mogli svojim znanjem slijediti krupne tehničke i tehnološke promjene, i kako bi znali popraviti najnovije i najmodernije strojeve.

Bliska zanimanja
Zanimanja bliska zanimanju strojobravar jesu: bravari, finomehaničari, alatničari, tokari, glodači, brusači
mehaničari alatnih strojeva, mehaničari industrijskih strojeva, tehničari za finomehaniku, mehaničari poljoprivrednih strojeva, te tehničari za mehatroniku.

Stručno-teorijski dio strojobravara

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Osnove računalstva

1,5

-

-

1,5

Teničko crtanje

1,5

-

-

1,5

Matematika u struci

2

1

1

4

Osnove tehničkih materijala

1

-

-

1

Osnove teničke mehanike

-

2

-

2

Elementi strojeva i konstrukcija

-

2

-

2

Osnove automatizacije

-

-

2

2

Nove tehnologije ( CAD-CNC-CAM)

-

-

2

2

Izborna ( Osnove tehničke mehanike)

1

-

-

1

Izborna (Tehnologija  obrade i održavanja)

 

-

2

-

2

Izborna ( Tehnologija  strojobravarenja)

-

 

-

2

2

UKUPNO

7

7

7

21

Praktični dio strojobravara

Nastavni predmet

TJEDNO SATI

UKUPNO

I. god.

II. god.

III. god.

I. – III. god.

Praktična nastava u školskoj radionici

7

4

1

12

Tehnologija obrade i montaže

2

-

-

2

Tehnologija obrade i održavanja

 

-

3

-

3

Tehnologija strojobravarenja

 

-

-

4

4

Praktična nastava u radnom procesu

14

16

16

46

UKUPNO

23

23

21

67

 

preskoči na navigaciju