preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
Tražilica
Školski e-Rudnik

E-dnevnik

ProjektiKalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Natječaj za upis

Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./18. (Narodne novine broj 47/18), (nastavno: Odluka), i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( Narodne novine broj 49/15. i 47/17.) (nastavno: Pravilnik) GOSPODARSKA ŠKOLA  ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE (nastavno: Škola) objavljuje

 

 

NATJEČAJ

 

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ 2018./19. GODINI

 

 

 

  1. Opće odredbe

 

1) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima, a u skladu s odobrenim brojem upisnih mjesta.

 

2) U prvi razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./19. (Narodne novine 47/2018.), Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15. i 47/17.) u daljnjem tekstu: Pravilnik) te Jedinstvenim  popisom zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

 

3) Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuje Škola.

 

II. Struktura i opseg upisa

 

1) U prve razrede Gospodarska škola Istituto professionale Buje (nastavno: Škola), u školskoj 2018./19. godini planira upisati 110 učenika u 5 razrednih odjela.

2) Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i posebni elementi (čl. 6.-23. Pravilnika).

3) Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvog stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvog stranog jezika.

 

 

4) Struktura upisa:

 

U prvu obrazovnu godinu školske 2018/19. godine Škola upisuje učenike u slijedeća zanimanja:

 

Zanimanja, bodovni pragovi i trajanje obrazovanja

 

 

Zanimanje/

program

Trajanje obrazo-vanja u godina-ma

Broj učenika

Strani jezici koji se uče u školi kao obvezni

Predmeti važni za upis (sukla-dno čl. 7. Pravilnika)

Natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu (čl. 16. Pravilnika)

 

Zdravstveni zahtjevi zanimanja

 

Dokumenti potrebni za upis

 

 

 

Tehničar za računalstvo (sportaši
uključeni u
redovne odjele)

 

 

 

4

 

 

 

24

 

 

Engleski i Njemački

 

 

Engleski

Ili

Njemački jezik

Talijanski jezik

 

 

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik Fizika

Biologija

Tehnička kultura

 

 

Natjecanje iz područja informatike-računalstva (infocup)

Uredan vid dubinski ( prostorni)  vid, Raspoznavanje boja. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti. Uredno kognitivno, emocijalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

 

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada 

Automehatroničar (JMO)

 

 

 

3

 

 

 

11

 

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik

Natjecanje mladih tehničara

Uredan vid, Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna rav-noteža. Uredan nalaz kože na šakama  i podlakticama.

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada  Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Instalater kućnih instalacija

 (JMO)

 

 

 

3

 

 

 

11

 

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika 1.strani jezik

Natjecanje mladih tehničara

Uredan vid, Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emoci-onalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna rav-noteža. Uredan nalaz kože na šakama  i podlakticama.

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada  Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Prodavač

(IG)

 

 

 

3

 

 

 

20

 

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika  1.strani jezik

Natjecanje i smotre iz biologije

Uredan vid, raspoznavanje osnovanih boja.  Uredan sluh. Sposobnost funkcionalno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacija.. Uredan njuh. Uredna funkcija mišićno-koštanog, sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Upisnica

Potvrda nadležnog

školskog liječnika Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Frizer

(JMO)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

11

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

Natjecanje i smotre iz biologije

Uredan vid, sluh, govor, raspoznavanje boja. Ure-dno kognitivno i emoci-onalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog i mišično-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela.

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada  Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

 

Kozmetičar (JMO)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

11

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

 

 

 

Natjecanje i smotre iz biologije

Uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja. Uredna funkcija dišnog i mišično-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  Uredno kognitivno,  emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Odsutnost alergija na profesionalne alergije

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada  Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

Kuhar

(JMO)

 

 

3

 

 

12

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

 

 

Natjecanje i smotre iz biologije

Uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja. Uredna funkcija dišnog i mišično-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  Uredno kognitivno,  emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Odsutnost alergija na profesionalne alergije

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada  Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

Konobar

(JMO)

 

 

3

 

 

10

 

 

Engleski ili Njemački jezik

 

 

Hrvatski jezik Matematika

1.strani jezik

 

 

Natjecanje i smotre iz biologije

Uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja. Uredna funkcija dišnog i mišično-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  Uredno kognitivno,  emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Odsutnost alergija na profesionalne alergije

Upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o provedbi praktične nastave

 

 

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama integrirani su u rad s ostalim učenicima u razrednom odjelu, odnosno odgojno-obrazovnoj skupini.

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji od

25. svibnja 2018. – 9. lipnja 2018. godine. Kandidati iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe.

Zatvaranje unosa odabira kandidata je 15.6.2018. godine.

 

Elementi bodovanja

 

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine 49/15. i  47/17.)                      .
U sklopu ovog Pravilnika nalazi se popis predmeta posebno važnih za upis.

           

Uvjeti upisa

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. 
Sastavni dio Odluke je Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018/19.

          III.  Liječničko uvjerenje učenika za upis u prvi razred

  1. U skladu s uvjetima za upis navedenim u dokumentima koji reguliraju upis u srednje škole, u ambulanti Službe za školsku medicinu kandidati mogu dobiti Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti učenika za upis u srednje škole, za zanimanje PRODAVAČ.
  2.  Potvrda se izdaje za upis u obrazovne programe za koja je u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija i u Natječaju za upis navedeno kako trebaju Potvrdu nadležnog školskog liječnika. Potvrda se izdaje za jedan odabrani program u koji se učenik upisuje. 
  3. U Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija i u Natječaju za upis navedeno da je za upis potrebna Liječnička svjedodžba medicine rada, učenik se treba javiti u jednu od ordinacija medicine rada, prema izboru roditelja. U školi su to zanimanja: sva zanimanja u Jedinstvenom modelu obrazovanja i za zanimanje Tehničar za računalstvo.
  4. Iznimno, ukoliko kandidat  u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvoga razreda.

Zdravstveni zahtjevi (ono što zdravstveno stanje učenika treba zadovoljavati, kako bi nakon završetka školovanja na tržištu rada imao najveće moguće izgleda za zaposlenje) i Zdravstvene kontraindikacije (utvrđena jedna ili više zdravstvenih kontraindikacija apsolutna je prepreka za školovanje u nekom programu) navedeni su za svako zanimanje u dokumentu Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole a bit će navedeni i u Natječaju za upis kao i u aplikaciji za upis (NISpuSŠ).

Na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole, izvijestiti će se učenike i roditelje/skrbnike o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte – JMO programi.

*Kandidati koji se upisuju u program obrazovanja za vezane obrte – JMO obrazovanje, dužni su pri   upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti Školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju!

  1. Kandidati s teškoćama u razvoju (učenici s rješenjima o primjerenom obliku školovanja) i kandidati sa zdravstvenim teškoćama koji posjeduju Stručno mišljenje nadležnog školskog liječnika i Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje, za upis NE TREBAJU potvrdu nadležnog školskog liječnika niti svjedodžbu medicine rada.

                              IV.  Upisni rokovi

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole za školsku 2018./19. godinu, u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

 

a) Ljetni upisni rok

Početak prijava u sustav

25.05.2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26.06.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

02.07.2018.

 

Provjera predznanja  stranog jezika (engleskog jezika) te unos rezultata

03.07.2018.

u 9:00 sati u Školi

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

 

26.06.2018.

 

 

 

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

25.05.-26.06.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.07.2018.

Dostava dokumenata potrebnih za upis i upisi u I. razred

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

13.-19.7.2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava na upis

 

 

06.-07.7. 2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

09.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

10.7.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

 

12.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

Srednju školu u koju se učenik upisao

 

 

 

 

13.-19.7.2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20.7.2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11.8.2018.

 

b) Jesenski upisni rok

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21.08.2018.

Provođenje dodatnih ispita

       nema

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

 

 

 

21.8.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

 

23.8.2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene , natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

 

24.8.2018.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

27.08.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

30.08.2018.

Dostava dokumenata potrebnih za upis i upisi u I. razred

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

31.08.2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

01.09.2018.

Pisani zahtjev učenika za upis u naknadnom roku, nakon jesenskog upisnog roka

 

03.- 07. 9. 2018.

 

Upisi će se provoditi u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

 

 Prilikom prijave za upis potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavnica za upis (preuzeti u Školi na dan prijave)

2. Liječničke potvrde školske medicine, odnosno liječničke svjedodžbe medicine rada

3. Ugovor o naukovanju za zanimanja za koja se to traži

4. Ostali dokumenti kojima učenik ostvaruje dodatna prava na upis

 

Učenici koji ne dostave Školi potrebnu dokumentaciju, u ljetnom upisnom roku, gube pravo upisa ostvarenog u ljetnom upisnom roku te se u jesenskom roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Tijekom ljetnog i jesenskog upisnog roka, tijekom provedbe postupka prijave i upisa učenika u I. razred srednje škole, učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pismene prigovore.

O prigovorima odlučuje Upisno povjerenstvo.

Učenici koji se žele upisati u I. razred školske 2018./2019. godine, a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu, a ovaj postupak provodi Gospodarska škola Istituto professionale, Buje, za kandidate koji se upisuju u ovu Školu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju u prikazu upisnih zanimanja, kao i u ostalim izrazima, u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Osnivača i na mrežnim stranicama Gospodarske škole Istituto professionale, Buje.                                              

Iznos školarine za učenike izvan Europske unije:

 

Godišnji iznos školarine: 3.000,00 kn, plativo i u 10 obroka po 300,00 kn mjesečno.

Ostali uvjeti:

 

Nema dodatnih ispita i provjera sposobnosti. Učenici trebaju biti spremni na zdrav stil življenja bez pušenja i alkohola i ostalih sredstava ovisnosti.

 

Preuzimanje natječaja u .pdf formatu

preskoči na navigaciju