2020-01-21 15:52:31

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET NABAVE: NABAVA OPREME ZA FRIZERSKI PRAKTIKUM

Preuzimanje dokumentacije:
Poziv
Ponudbeni list
Troškovnik


Gospodarska škola Buje