preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Buje

Login
E-dnevnik

ProjektiKalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) škole
Autor: Ivančica Sabadin, 14. 5. 2017.

Temeljem članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.), te članaka 99. i 100. Statuta Gospodarske škole Istituto professionale, Buje, Školski brijeg 1, Školski odbor Gospodarske škole Istituto professionale, Buje raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) škole

Preuzimanje natječaja


UVJETI :

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1.završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog

 suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij

 

2.uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 

3.najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužnipriložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, slijedeću dokumentaciju:

                    1.životopis,

  1. dokaz o državljanstvu,
  2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  3. potvrduškolske ustanoveo trajanju i vrsti poslova koje je kandidat obavljao na odgojno-obrazovnim poslovima i kojim se dokazuje radno iskustvo i staž osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
  4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, a prilažu ga samo oni kandidati koji su biliu obvezi dodatno steći pedagoške kompetencije (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu)
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je prema zakonskoj obvezi kandidat bio u

      obvezi polagati stručni ispit, a ukoliko kandidat nije bio u obvezi polagati stručni

             ispitne treba prilagati poseban dokaz (Temeljem Pravilnika o stručnim ispitima

             u srednjem školstvu, N.N.16/94.)

 

 

 

 

  1. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 30 dana, da se u trenutku podnošenja prijave na Natječaj protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  2. dokaz o stažu osiguranjau školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje – potvrdaili elektroničkizapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Na ovaj Natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja i isti traje od 14.05.2017. do 29.052017. godine.

 

Prijave na Natječaj, uz obveznudokumentaciju za Natječaj kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Gospodarska škola Istitutoprofessionale, Buje, Školski brijeg 1, a na prednju stranu omotnice obavezno staviti naznaku"Prijava na natječaj– ne otvarati".

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavljeni kandidati biti će pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju